Vi levererar kylvattensfilter som används vid filtrering av sjövatten inom Marint och Offshore. Det finns robusta silar i olika material och standarder.