Vevhusventilationssystem minskar föroreningarna, antingen den utgående luften eller den som cirkulerar tillbaka in i luftintaget, som det gör på många av dagens dieselmotorer. För att undvika onödiga föroreningar av oljedamp från motorn bör du installera vevhusventilation.

Vi har tre typer av filterhus för vevhusventilation från Fleetguard:

  • CCV är ett slutet vevhusventilationssystem.
  • Enviroguard är ett öppet vevhusventilationssystem.
  • EcoVent är ett slutet vevhusventilationssystem för höghastighetsmotorer.