Med en filterindikator kan du övervaka och se tillståndet hos ett filter. Du ser enkelt om filtret börjar bli tätt och behöver bytas ut. Det effektiviserar ditt arbete eftersom du undviker onödiga filterbyten och kan förlänga bytesintervallerna. Vi har både analoga och digitala indikatorer.

Vi har filterindikatorer till hydraulik, luft, olja, process och tryckluft.