Genom att använda en filternyckel förenklar du filterbytet. Den används vid demontering och vi har en mängd olika utföranden, med bland annat plåtband, rem och kopp som passar olika typer av filter.

Bränsle Process