Vi har ett komplett program för kylsystem från Fleetguard. Vi rekommenderar att du byter kylvattensfilter och kylvätska enligt rekommenderade serviceintervaller eller baserat på resultat efter testremsor.

Det är viktigt att kylsystemet hela tiden är rent. Även en tunn kalkbeläggning, tinnblomstring eller gelbildning (för mycket nitrattillägg) kommer att förhindra tillräcklig värmeöverföring och kan resultera i skador på motorn. När detta inträffar kan du inte få bort föroreningarna genom att spola med rent vatten. Restore och Restore Plus rengöringsmedel för kylsystem från Fleetguard verkar snabbt och effektivt. De rengör systemet utan att skada metallytor, packningar, slangar eller plastdetaljer i ett kraftfullt kylsystem. Vi rekommenderar också att du rengör kylsystemet med Restore om du ska byta till Fleetguards kylvätska.

Logga in för beställning eller ansök om att bli kund