Det finns mycket att spara på att ha ren olja. 80% av driftstoppen i ett hydraulsystem beror på föroreningar. Hydraulikoljan är inte ren i sig själv, även om den är ny. Partiklar som hamnar mellan rörliga delar i systemet orsakar slitageskador och vatten och kondens försämrar oljans kvalitet.

Oljekvalitetssensorer från RMF och Argo-Hytos fångar upp ändringar i oljans kvalitet. Oljesensorerna från RMF kan levereras med eller utan display.

Logga in för beställning eller ansök om att bli kund