Med en oljesensor från RMF kan du enkelt kontrollera kvaliteten på oljan i ett hydrauliskt system. Övervakning av oljekvalitet i hydrauliska systemet under drift kan minska dina driftskostnader. RMF Systems introducerar OQS, Oil Quality Sensor, med en patenterad teknik som garanterar exakt mätning i realtid. Enkel överblick och kontroll undviker onödiga driftstopp och dyra reparationer.

RMF använder en teknik med en unik kombination av hårdvara och mjukvara. OQS upptäcker och mäter ständigt fukt, oxidation, föroreningar, förhöjt syratal, partikelslitage, nedbrutna additiver. Via displayen kan du läsa av oljekvalitet.

Omfattande utvärderingar och tester har visat att tekniken, patenterad av RMF Systems, resulterar i upp till 60 gånger mer exakt tillståndsövervakning än någon annan sensor.

Kunder som redan använder övervakningssystem på sin utrustning kan utan problem ansluta till OQS.

 

RMF Systems produkter är konstruerade, testade, certifierade och visat sig fungera i de tuffaste miljöer. Detta möjliggör för permanent installation i alla smörjsystem för alla typer av maskiner och i alla typer av olja. Från de största växellådorna i stora maskiner till hydrauliska högtryckssystem.

Ett stort antal tester och undersökningar har visat att det finns betydande kostnadsfördelar i samband med korrekt prestandaövervakning av oljan. Olyckor och skador kan samtidigt dramatiskt reduceras när serviceintervallen ställs in efter behov, snarare än fasta och ofta godtyckliga tidsintervall.