<script language=”JavaScript”>
<!–
function MailingListValidation(SubscriberForm){
var counter = 0;
for (i=1; i<=SubscriberForm.pf_CounterMailinglists.value; i++)
{
var checkBoxName = ”pf_MailinglistName” + i;
if (document.getElementsByName(checkBoxName)[0].checked || document.getElementsByName(checkBoxName)[0].type == ”hidden”) counter++;
}
if (counter == 0)
{
alert(”En eller flera e-postlistor krävs för detta formulär.”);
return false; }
}//–>
</script>
<form name=”SubscriberForm” style=”text-align:left; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12pt;” action=”https://www.anpdm.com/public/process-subscription-form.aspx?formId=41455C407145415E4A7040″ onSubmit=”return MailingListValidation(this);” method=”post”><table cellspacing=”0″ cellpadding=”2px”>
<tr><td>
Namn<br/><input type=”text” name=”pf_SubscriberName” value=”” size=”30″ ></td></tr><tr><td>
E-postadress<br/><input type=”text” name=”pf_Email” value=”” size=”30″ ></td></tr><tr><td>
Foretag<br/><input type=”text” name=”pf_Demographicfield2″ value=”” size=”30″ ></td></tr><tr><td>
Titel<br/><input type=”text” name=”pf_Demographicfield1″ value=”” size=”30″ ></td></tr><tr><td>
<b>Välj prenumeration<br/></b><input type=”checkbox” name=”pf_MailinglistName1″ value=”3262734″ >Nyhetsbrev – Industri<br/><input type=”checkbox” name=”pf_MailinglistName2″ value=”3262744″ >Nyhetsbrev – Mobila applikationer<br/></td></tr><tr><td>
<br/><a href=”javascript:;” onClick=window.open(’https://www.anpdm.com/public/Policy.aspx?Id=41455C407145415E4A7040&AccountId=45455045764547584571′,’policyWindow’,’width=500px,height=500px,resizable=1,scrollbars=1′) >Vår policy för e-postadresser</a><br/><br/></td></tr><tr><td>
<select name=”pf_DeliveryFormat” style = ”display:none;” ><option value=”HTML” selected >HTML</option><option value=”Text” >Text</option></select></td></tr><tr><td>
<input type=”submit” name=”Submit” value=”Prenumerera” ></td></tr>
<tr><td><!– Ändra inte namn eller typ på Skicka-knappen. För att ändra den synliga texten, ändra istället texten för \ ”värde \” –>
<input type=”hidden” name=”pf_FormType” value=”OptInForm”>
<input type=”hidden” name=”pf_OptInMethod” value=”DoubleOptInMethod”>
<input type=”hidden” name=”pf_CounterDemogrFields” value=”2″>
<input type=”hidden” name=”pf_CounterMailinglists” value=”2″>
<input type=”hidden” name=”pf_AccountId” value=”22808″>
<input type=”hidden” name=”pf_ListById” value=”1″>
<input type=”hidden” name=”pf_Version” value=”2″>
</td></tr>
</table></form>