Filtration Group

Filtration Group erbjuder ett unikt produktsortiment av avancerade filterlösningar. Filterlösningarna är specifikt utvecklade för att tillgodose behoven i en mängd olika branscher som fordonsindustri, klinisk vetenskap, konsumtionsvaror, medicinsk utrustning, elektronik, belysning, teknik, livsmedel, industri, biovetenskap och telekom.

Deras vision är att göra världen mer trygg, sund och produktiv. De verkar inom flera olika branscher och du hittar de olika områdena här.

FG Fluid Solutions filter

FG Fluid Solutions filter och produkter med separationsteknologi.
FG Fluid Solutions är ett av branschområdena inom Filtration Group. FG Fluid Solutions är tidigare MAHLE Industrial Filtration, som 2016 köptes upp av Filtration Group. Filterteknik Sverige är huvudimportör av FG Fluid Solutions filter i Sverige.

FG Fluid Solutions filterhus och element för hydraulik och smörjolja

Filterhus och filterelement för hydraulik– och smörjmedel av mycket hög kvalitet. Både hus och element kan levereras i förhållande till DIN Standard. De välkända MAHLE elementen är nu märkta med FG logotyp. Den senaste generationen med filterelement märkta med FG Pulseshield är mycket energieffektiva och är speciellt utformade för att tåla tryckpulsationer.

FG Fluid Solutions automatfilter och filterhus för process

FG Fluid Solutions automatfilter och filterhus för process är utformade för kontinuerlig drift och produktionsprocesser, och bidrar till ett enklare underhåll. Dessa produkter var tidigare producerade av MAHLE AKO.

FG Fluid Solutions filterelement för damm och dammfilteranläggningar

FG Fluid Solutions filterelement för damm säkrar en god luftkvalitet inne i en produktionsanläggning eller förhindrar att föroreningar släpps ut till omgivningen. FG Fluid Solutions tillverkar också kompletta dammfilteranläggningar. Dessa produkter producerades tidigare av MAHLE Industrial Filtration.