Filterelement

852838TI15 - Filterelement, Damm & Stoft

Filterelement för damm/stoftfilterutrustning

Vi tillhandahåller filterelement av hög kvalitet som avlägsnar damm och stoft i luft och gaser i alle typer produktionsprocesser.

  • Standard element eller kundanpassade
  • Design: koniska, cylindriska och rektangulära filterelement.
  • Serier:
  • – Elektrostatisk ledande filterelement för brandfarlig och explosivt stoft
  • – PTFE media för högre effektivitet och effektivare rengöring
  • – Nanofiber media för hög effektivitet och lågt tryckfall
  • – HEPA kvalitet med certifikat
  • Filterelement enl. EU Food och FDA standard
  • Ersättningselement till kända varumärken
  • Full spårbarhet

Leverantörer: Filtration Group (tidigare MAHLE), Lekang.