Filterteknik – Köpvillkor och Reklamation

Sälj-, leverans-, och garantibestämmelser för Filterteknik Sverige AB.

NLS19

Med de förtydliganden, ändringar och tillägg som framgår nedan, tillämpar vi NLS 19, ”Allmänna bestämmelser för leveranser av mängdvaror av standardkaraktär såsom mekaniska, elektriska och elektroniska komponenter, skruv och spik inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige”, utgivna av Teknikföretagen, vid leverans av våra varor. Har ni inte tillgång till dem, kan de laddas ner här.

Leverans

Våra varor levereras från vårt lager i Karlstad enligt FCA Incoterms® 2020 om inget annat anges.

Vi använder i huvudsak PostNord som transportör inom Sverige. Vill man använda egna avtal så går det bra, kunden behöver då informera vår kundservice vid orderläggningen.

Fraktkostnaden är 239 kronor inom Sverige, oavsett vikt eller volym på försändelsen och oavsett om varan finns i vårt lager eller inte. Detta gäller dock inte om kunden önskar expressfrakt – sådan frakt tillhandahålls mot extra avgift efter särskild överenskommelse i varje enskilt fall.

Beställningar gjorda innan klockan 14.00 vardagar kan levereras ut från oss samma dag under förutsättning att beställd vara finns i lager.

Emballage är inkluderat i priset.

Kunden har möjlighet att välja att beställda varor samlevereras med innebörden att om inte alla varor finns i lager, så skickas samtliga varor först när samtliga beställda varor finns i lager. Möjlighet för samleverans av samtliga beställda varor. Väljer kunden inte samleverans, förbehåller vi oss rätt till ersättning för varje delleverans för restnoterade varor enligt ovan.

Pris

Vi förbehåller oss rätten att justera våra priser med omedelbar verkan om det är stora ändringar i valutakurser eller från våra leverantörer.

Fel i vara, reklamation och retur

Alla reklamationer ska göras skriftligen genom att fylla i vårt reklamationsformulär utan oskäligt uppehåll. Har du frågor kan du kontakta vår kundservice.

Reklamation av transportskada

Om varan skadats under transport ska detta reklameras till oss och till transportören vid ankomst.

Fel i levererad vara

Om levererad vara är felaktig till följd av bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning, åtar vi oss att leverera en ny vara under förutsättning att felet skriftligen reklameras utan oskäligt uppehåll, dock senast tio dagar efter det att felet visat sig.

För att vi ska kunna hantera reklamationen, måste vårt reklamationsformulär fyllas i.

Obs! Kunden måste skicka det felaktiga filtret till oss så att vi kan göra en analys. Vi förbehåller oss rätten att kräva ytterligare information och prov för att avgöra felets ursprung. Utan retur kommer således inte reklamation att behandlas.

Sakskada orsakad av levererad vara

Om vår levererade vara orsakat sakskada på kundens egendom, åtar vi oss att ersätta kunden i den omfattning som framgår av vår garanti, se villkor nedan. För att vi ska kunna hantera reklamationen, måste vårt reklamationsformulär fyllas i.

Filterteknik Garanti

Filterteknik Sverige AB ansvarar alltid för fel i levererade varor enligt NLS 19. Vi går dock ett steg till och tar följande ansvar för våra levererade varor:

Om vår levererade vara orsakat sakskada på kundens motorer eller komponenter, kommer vi att ersätta skäliga kostnader för att reparera eller byta sådan skadad egendom. Vi kommer även leverera en ny vara som ersättning för den som orsakade felet.

Denna garanti gäller endast vid normal och korrekt användning av vår levererad vara och gäller aldrig längre än tolv månader från vår leverans. Vårt ansvar är begränsat till 100 000 kronor och omfattar endast direkta skador. Vi förbehåller oss rätten att avgöra om skadad egendom ska repareras eller bytas ut.

Alla varor vi skickar som ersättning täcks endast för den återstående delen av garanti på den ursprungliga köpta varan.

För att vi ska kunna hantera reklamationen, måste vårt reklamationsformulär fyllas i.

Obs! Kunden måste skicka det felaktiga filtret till oss så att vi kan göra en analys. Vi förbehåller oss rätten att kräva ytterligare information och prov för att avgöra felets ursprung. Utan retur kommer således inte reklamation att behandlas.

Retur av felaktigt beställd vara

Om kunden beställt och erhållit en vara som p.g.a. förhållande på kundens sida inte kan användas av kunden, t.ex. fel storlek eller fel artikelnummer, har kunden rätt att returnera varan tillsammans med det returavtal som Kundservice skickar till kunden under förutsättning att varan skickas tillbaka i sin originalkartong, är oskadd och i nyskick, har levererats senast tolv månader innan beställning av returavtal samt att varan är en lager. Vi förbehåller oss rätt till ersättning för sådan retur med 20% av varans pris exkl. moms samt fraktkostnaden. Returavtal är giltigt i 30 dagar från mottagandet.

För beställning av returavtal kontaktas Kundservice på telefonnummer 054-69 09 00, eller e-post till [email protected]

Ovanstående gäller inte om vi av misstag skickat en annan vara än den kunden beställt – sådana varor returneras utan kostnad för kunden dock senast tolv månader från leveransdagen. Kundtjänst ska dock även kontaktas för sådan retur.

Ladda ner reklamationsformulär här.

Kontaktuppgifter – Kundservice
Filterteknik Sverige AB
Dagvindsgatan 2
652 21 Karlstad
Telefon: 054-69 09 00
E-post: [email protected]

Senast uppdaterad: 2022-06-15