Hållbarhet

Hållbarhet är viktigt för oss. Vi tänker långsiktigt i allt vi gör för att skapa den sociala och ekonomiska lönsamhet som krävs för att kunna göra bra val för en hållbar framtid. Vi följer bland annat moderbolagets (Indutrade) policy kring uppförandekod, som är baserad på god etik och stor respekt, både inom organisationen och externt. Utöver detta gör vi egna satsningar som du kan se i vår egen miljö- och kvalitetspolicy

Filterteknik Sverige AB är certifierade enligt ISO 14001:2015 (miljö) och 9001:2015 (kvalitet). 

Vår produkt


Vi arbetar med en produkt som ökar energieffektiviteten och lönsamheten hos våra kunder. Bra filtrering säkerställer en hållbar produktion och bidrar till mindre föroreningar i luften, vattnet och på land. Genom att använda rätt filter, av hög kvalitet, kan våra kunder till exempel:

  • Förlänga livslängden på maskiner – med ett filter som tar bort partiklar och orenheter slits våra kunders komponenter och system mindre och de får en längre livslängd.
  • Minska oljeförbrukningen – en ren olja behöver inte bytas lika ofta som en förorenad olja. Detta gör att våra kunder inte behöver genomföra onödiga oljebyten och på så sätt spara resurser.
  • Tillståndsövervaka – vi har utrustning som övervakar oljan. Detta gör att våra kunder undviker onödiga filterbyten ytterligare.
  • Rena luften – våra filter ser till att luften som släpps ut från till exempel industrier inte är förorenad. Vi säkerställer att luften vi andas är ren.

Miljö


Vi jobbar inte endast med en produkt som gör världen lite mer hållbar. Vi gör allt vi kan för att minska vår egen påverkan på olika sätt.

  • Gemensam inköpsgrupp för alla länder – vi arbetar tillsammans för att optimera inköp, som ska ge minsta möjliga transport genom samleveranser, fasta veckoleveranser och minskade interna transporter.
  • Vi använder endast leverantörer som håller de krav som ställs och vi gör kontinuerliga granskningar på våra större leverantörer.
  • Vi erbjuder våra kunder möjlighet till flexibla logistiska lösningar, med bland annat direktleverans från fabrik där det är möjligt. Vi erbjuder även veckovisa samleveranser vid större beställningar, till kunder och återförsäljare.
  • Vi använder Microsoft Teams i så stor utsträckning som möjligt, för att minska det interna resandet mellan bolagen.
  • Vi arbetar aktivt för att minska förbrukningen av el och vatten genom att installera automatiska sensorer, ​använda lågenergilampor och liknande insatser.
  • All el vi använder kommer från förnybara energikällor.

Arbetsmiljö 


Vår värdegrund är baserad på respekt och transparens, medarbetarnas kompetens är drivkraften för att skapa ett bra resultat. Vi arbetar aktivt med förbättringsarbete och sörjer för en god arbetsmiljö där detta uppmuntras och prioriteras. Alla som jobbar på Filterteknik ska känna att de får arbeta efter sin fulla potential och vi erbjuder därför utbildning och utveckling.

Visselblåsning


Vi värnar om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet och vår långsiktiga framgång bygger vi på våra etiska riktlinjer som finns beskrivna i Indutrades policy kring uppförandekod.

Om det finns någon som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller våra policys har vårt moderbolag Indutrade ett visselblåsarsystem. Genom detta system kan en lämna information som tas emot och utreds av en extern aktör, WhistleB.

För mer information och för att lämna en rapport, gå till: https://report.whistleb.com/indutrade  

Socialt ansvar


För oss är det viktigt att sponsra engagemang som utvecklar samhället och lokala engagemang som uppmuntrar till exempel rörelse, fritidsintressen och välmående. Vi sponsrar bland annat: