Filterteknik Garanti

Filterteknik Garanti

Vi vet hur viktigt det är för dig att dina maskiner och applikationer rullar. Rätt filter till rätt applikation är avgörande för en fungerande produktion. Vi tar ansvar för att våra filter håller den kvaliteten dina maskiner och applikationer kräver. Om en produkt från oss orsakar skada får du ersättning för reparation eller en ny egendom, samt en ny vara.

Du kan känna dig trygg när du köper filter av oss.

Filterteknik erbjuder alltid produkter av samma kvalitet som original, eller bättre. Vi ansvarar alltid för fel i levererade varor enligt NLS 19. Dessutom går vi ett steg längre, och lämnar en garanti – Filterteknik Garanti. Om vårt levererade filter orsakar skada på din egendom ersätter vi kostnader för reparation eller byte av egendomen.

12 månader från leverans

Filterteknik Garanti gäller vid normal och korrekt användning av vår levererade vara och gäller tolv månader från leverans. Maskintillverkarens rekommendationer gällande olje- och filterbytesintervall måste följas och maskingarantier kan vanligtvis inte åsidosättas på grund av användning av Filtertekniks produkter.

Kvalitetsmedvetna leverantörer

Vi samarbetar med erkänt duktiga och kvalitetsmedvetna leverantörer som är marknadsledande inom sina områden. Med marknadens bredaste produktportfölj väljer vi ut de leverantörer med rätt och stor teknisk kompetens inom sina branscher. Långsiktiga relationer är viktigt för oss – både med leverantörer och kunder, för att kunna leverera de bästa produkterna och lösningarna. Vi erbjuder de bästa produkterna och kan därför lämna Filterteknik Garanti.

Vill du veta mer om Filterteknik Garanti eller våra produkter?
Kontakta oss här

Villkor – Filterteknik Garanti

Filterteknik Sverige AB ansvarar alltid för fel i levererade varor enligt NLS 19. Vi går dock ett steg till och tar följande ansvar för våra levererade varor:

Om vår levererade vara orsakat sakskada på kundens motorer eller komponenter, kommer vi att ersätta skäliga kostnader för att reparera eller byta sådan skadad egendom. Vi kommer även leverera en ny vara som ersättning för den som orsakade felet.

Denna garanti gäller endast vid normal och korrekt användning av vår levererad vara och gäller aldrig längre än tolv månader från vår leverans. Vårt ansvar är begränsat till 100 000 kronor och omfattar endast direkta skador. Vi förbehåller oss rätten att avgöra om skadad egendom ska repareras eller bytas ut.

Alla varor vi skickar som ersättning täcks endast för den återstående delen av garanti på den ursprungliga köpta varan.

Obs! Kunden måste skicka det felaktiga filtret till oss så att vi kan göra en analys. Vi förbehåller oss rätten att kräva ytterligare information och prov för att avgöra felets ursprung. Utan retur kommer således inte reklamation att behandlas.

För fullständiga köpvillkor och reklamationsformulär, klicka här.