Oljerenhet

I vår Handbok i oljerenhet delar vi kunskap om föroreningar i ett hydraulsystem och hur du kan spara tid och pengar med rätt filterlösningar och ett proaktivt underhåll.

I ett hydraulsystem är hydrauljoljan en av de mest kritiska komponenterna. Hydrauloljans viktigaste funktion är att överföra kraft, men den har också andra funktioner som att fördela värme, smörja, lägga en skyddsfilm mellan rörliga komponenter och transportera föroreningar. När hydraulsystemet är i drift kommer föroreningar att komma in i oljan och påverka den fysiska och kemiska sammansättningen. Föroreningskällor i ett hydraulsystem kan skapa problem som till exempel:

  • Förstörda komponenter
  • Reducerad hydraulvätska och livslängd på utrustningen
  • Minskad systemeffektivitet
  • Maskindriftsstopp
  • Höga underhållskostnader

De ekonomiska förluster som är en konsekvens av dessa problem kan bli
väldigt kostsamma. Särskilt när det inträffar driftstopp i viktiga system, som förhindrar viktiga processer. Det finns olika sätt att övervaka och underhålla vätskekvaliteten. Men för att lösa problemet är det viktigt att först förstå problemen.

Vi har tagit fram en Handbok i oljerenhet, för att hjälpa dig att ta rätt beslut runt filtrering av hydraulolja. Valet av filter och användande av kvalitativa filtersystem är viktigt för att öka driftsäkerheten och för att reducera produktions- och underhållskostnader.

Lägg till fil för nedladdning

Relaterade artiklar

Oljerenhet – Typiska föroreningskällor i ett hydraulsystem

Aktuella produkter

Filter och filterlösningar för hydraulik och olja

Tillståndsövervakning för hydraulik och olja

Kundreferenser

Mini Water VAC löser problem med vatteninträngningar på Vattenfall Värme Uppsala

Rena oljor säkrar tillgänglighet