Oljerenhet

Hydraulolja är en kritisk komponent i hydraulsystem, då den överför kraft och utför andra viktiga funktioner. Föroreningar i oljan kan leda till problem som förstörda komponenter, minskad effektivitet och höga underhållskostnader, vilket gör övervakning och underhåll av oljekvaliteten viktigt för att undvika ekonomiska förluster.

I ett hydraulsystem är hydrauljoljan en av de mest kritiska komponenterna. Hydrauloljans viktigaste funktion är att överföra kraft, men den har också andra funktioner som att fördela värme, smörja, lägga en skyddsfilm mellan rörliga komponenter och transportera föroreningar. När hydraulsystemet är i drift kommer föroreningar att komma in i oljan och påverka den fysiska och kemiska sammansättningen. Föroreningskällor i ett hydraulsystem kan skapa problem som till exempel:

  • Förstörda komponenter
  • Reducerad hydraulvätska och livslängd på utrustningen
  • Minskad systemeffektivitet
  • Maskindriftsstopp
  • Höga underhållskostnader

De ekonomiska förluster som är en konsekvens av dessa problem kan bli
väldigt kostsamma. Särskilt när det inträffar driftstopp i viktiga system, som förhindrar viktiga processer. Det finns olika sätt att övervaka och underhålla vätskekvaliteten. Men för att lösa problemet är det viktigt att först förstå problemen.


Ladda ned handbok i oljerenhet

Vi har tagit fram en Handbok i oljerenhet, för att hjälpa dig att ta rätt beslut runt filtrering av hydraulolja. Valet av filter och användande av kvalitativa filtersystem är viktigt för att öka driftsäkerheten och för att reducera produktions- och underhållskostnader.

Lägg till fil för nedladdning

Relaterade artiklar

Oljerenhet – Typer av föroreningar i hydraulsystem
Oljerenhet – Typiska föroreningskällor i ett hydraulsystem
Oljerenhet – Oljeprover och krav på renhet i hydraulsystem
Oljerenhet – Bra att veta om filter i hydrauliksystem

Aktuella produkter

Filter och filterlösningar för hydraulik och olja
Tillståndsövervakning för hydraulik och olja

Kundreferenser

Mini Water VAC löser problem med vatteninträngningar på Vattenfall Värme Uppsala
Rena oljor säkrar tillgänglighet


Filterteknik ger tips och råd

Vill du veta mer om oljerenhet? Vi vill gärna veta mer om dig och din verksamhet! Hos oss får du teknisk support och vi kan komma ut för en genomgång av era system.