System

System, Damm & Stoft

Kompletta filtersystem för damm och stoft

Filtration Groups damm-/stoftfiltersystem kännetecknas av kompakt design, låg energiförbrukning, lång filterlivslängd och låg ljudnivå. Vi tillhandahåller standard eller kundanpassade damm-/stoftfiltersystem.

  • Kapacitet: 100 m³/h – 32 400 m³/h
  • Rengöring av filterelement sker under drift:
  • – Multijet munstycken eller roterende vingar
  • – Renblåsing på tid, tryckfall eller en kombination av dessa.
  • – Enkel drift och underhåll
  • ATEX klassificerade system

Leverantörer: Filtration Group (tidigare MAHLE)