DEF (Ad-Blue) filter

59813

AdBlue filterelement och filterkit - AdBlue filterhus för bulktankar

Utsläppskraven på en dieselmaskin är strikta och många maskiner är utrustade med en AdBlue-tank, som hjälper till att rena avgaserna och minskar skadliga utsläpp. AdBlue® är en vätska som består av kemiskt ren urea och avmineraliserat vatten. Den sprutas in i avgaserna, där den omvandlar kväveoxid till ofarligt kväve och vatten.

Det är vanligt att AdBlue®-tankar förorenas, vilket kan leda till skadad pump och injektorer. Med ett filter mellan AdBlue-tanken och dieselmotorn avlägsnar du partiklar, smuts och kristalliserad urea och skyddar din motor. Smutspartiklar sätter igen sugsilen och skadar AdBlue®-pumpen och injektorn.

Vi har rätt filter av hög kvalitet som skyddar din dieselmotor.

Lekang AdBlue filterkit för bulktankar – 59813-KIT

På de maskiner som har en AdBlue®-tank är det viktigt att tanken aldrig är tom. Att köra systemet torrt skadar komponenterna och det kan bli kostsamt att byta ut dem eller rengöra systemet. Därför är det viktigt att alltid ha AdBlue® tillgängligt, till exempel genom en bulk- eller farmartank.

Med Lekang’s eget AdBlue®-filterkit blir det enkelt för dig att tanka ren AdBlue® från bulktanken. Filterkitet levereras komplett med ett filterhus, ett filterelement och slanganslutningar. Vi rekommenderar att det monteras på trycksidan, mellan pumpen och tanken på din maskin, och garanterar att även de minsta artiklarna filtreras bort. Filtret är konstruerat av polypropylen, vilket gör att det har starkt motstånd mot höga temperaturer, bränslen, kemikalier och andra frätande material.