Lufttorkfilter

73953

Lufttorkfilter för bromssystem på dieselmotorer

Många maskiner har ett tryckluftsystem och för att förhindra att viktiga funktioner som t.ex. bromssystem skall frysa använder man en “lufttork”. Detta system skall träda i funktion när temperaturen går under +5°C. Själva torkfiltret finns i en mängd olika varianter.

Lekang och MANN lufttorkfilter passar till DAF, MAN, Mercedes, Volvo, Scania, Solaris, Caterpillar, JCB m.fl.