Transmissionsfilter

Bild av artikel HF6552

Transmissionsfilter till dieselmotorer

Vi har transmissionsfilter till de flesta applikationer på marknaden. Dessa filter kan vara av både spin-on eller insatstyp. Ett transmissionsfilter skall vara dimensionerat för att avlägsna den smuts som genereras i transmissionen samt även upprätthålla det flöde som krävs för att smörja transmissionen.