Filterkärror hydraulik

GRF0151AMM1M1

Filterkärror för hydraulik och smörjoljor

När vanlig filtrering inte räcker till för att hålla oljan fri från vatten och partiklar är filterkärra en bra lösning. Den är enkel att använda vid tillfälliga problem eller i förebyggande syfte för att undvika onödiga oljebyten. Med en filterkärra rengör du oljan från partiklar och vatten som gör att oljan håller längre, samtidigt som du förebygger onödigt slitage på dina maskiner/applikationer/aggregat/system.

En filterkärra är portabel och lätt att förflytta mellan olika platser, vilket gör att du enkelt kan använda den till olika aggregat.

En filterkärra används bland annat:
• För att säkerställa att systemet fylls på eller återfylls med filtrerad vätska av hög kvalitet.
• För att filtrera vätskan i hydraulsystem med jämna mellanrum, som ett komplement till det vanliga filtersystemet.
• För att rensa upp hydraulsystem innan det startas om efter ett driftstopp.
• Till förfyllning och rengöring av hydraulsystem på nya eller ombyggda maskiner och utrustning.
• För att återvinna förorenad hydraulolja
• För att snabbt tömma hydraulsystem