Kylvätska (glykol)

Fleetguards kylarvätska har marknadens bästa garanti.

Färgen på kylvätskan avgör inte kvaliteten

Om du vill använda rätt kylvätska ska du välja en sort som är godkänd för din motor enligt tillverkaren och uppfyller de internationella kvalitetskraven för kylvätska:

  • ASTM D-6210 för entreprenad och marin
  • ASTM D-4985 för lastbil och buss
  • ASTM D-3306 för personbil

Fleetguards kylvätskor uppfyller dessa krav och är kylvätskor av högsta kvalitet. Du får optimalt skydd mot foder- och vattenpumpkavitation samt ett utmärkt skydd mot korrision. Utöver detta innehåller dessa kylvätskor EJ kemikalier som påverkar elastomerer i motorn. Frysskydd till -37°C vid 50/50 mix och -54°C vid 60/40 mix.

Fleetcool OAT

Fleetcool OAT är en NAP-fri kylvätska (Fri från Nitriter, Aminer och Fosfat) med endast organiska tillsatser. Gör det enkelt för dig, använd Fleetcool OAT kylvätska på alla dina maskiner!

Nya motorer måste idag ha en organisk kylvätska. Fleetcool OAT kylvätska från Fleetguard är en organisk EG (etylenglykol) som du kan använda till hela maskinparken. Med rätt underhåll varar den hela motorns levnad och behöver inte bytas ut.

  • Organisk kylvätska kan användas på hela maskinparken. Till anläggningsmaskiner, lastbilar, bussar, personbilar och motorer i tung drift.
  • Lifetime-kyltvätska. Den håller hela motorns livslängd om du kompletterar med Fleetcool OAT kylvätska. Kylvätskefilter skall vara utan DCA tillsatser.
  • Årlig kvalitetskontroll med testremsor (4-way teststrips)

ES Compleat Kylvätska

ES Compleat kylvätska från Fleetguard är en EG (etylenglykol) kylvätska av hybridtyp, d.v.s. att den innehåller tillsatser av både organisk och icke organisk karaktär. Till entreprenad maskiner och motorer i tung drift
Blandbar med andra kylvätskor (Fleetguard garantin utgår)
“Longlife” kylvätska. Varar hele motorns livslängd med rätt underhåll.
3-ways teststrips för enkel kvalitetskontroll. ES Complete finns även som Propylenkylvätska.

Fleetguard filter till kylvätska

  • För tunga anläggningsmaskiner i tung drift Blandbar med andra kylmedel (Fleetguards garanti utgår då)
  • Longlife-kylvätska, varar hela motorns livslängd om du kompletterar med DCA-tillsatser eller byter till kylvätskefilter med DCA-tillsatser
  • Trestegs testremsor för enkel kvalitetskontroll
  • Volymer på Fleetguards kylvätskor: 5 liter, 20 liter, 207 liter (fat) och 1000 liter. Fleetguards kylvätska levereras också med propylenglykol (PG).

Logga in för beställning eller ansök om att bli kund