Automatfilter process

Amiad SAF 4500

Självrengörande automatfilter för processvätskor

Filterteknik tillhandahåller kompletta automatfilter från Filtration Group (tid. MAHLE), Amiad och STF till filtrering av processvätskor och vatten. Självrengörande automatfilter bidrar till ett enklare underhåll och kontinuerlig drift.

  • Max kapacitet: 7 200 m³/h
  • Max storlek: DN 900
  • Finhet: 10 µm – 4 000 µm
  • Rengörning med avskrapare eller backspolning
  • Gjutna eller svetsade filterhus
  • Material enl. NORSOK, BS och API
  • Kundanpassade lösningar