Partikelräknare

LPA3 - Partikelräknare

Stationära partikelräknare för övervakning av hydraulikoljor, smörjmedel och diesel. Mobila partikelräknare för oljeanalyser i flera hydrauliksystem.

Tillståndsbaserat underhåll, även känt som prediktivt underhåll, baseras på en kontinuerlig övervakning av utrustning och dataanalys. Syftet med tillståndsbaserat underhåll är att hitta tecken på potentiella fel innan de uppstår. Sensorer i systemet samlar in data i realtid, vilket möjliggör omedelbara åtgärder när detta krävs. Detta leder även till mindre frekventa laboratorieanalyser, vilket är kostnadsbesparande.

Filterteknik Sverige levererar partikelräknare av hög kvalitet från RMF/Des-Case, MP Filtri och Argo-Hytos för övervakning av hydraulolja, smörjmedel och diesel. Det finns även varianter för mineraloljor, syntetiska hydraulikoljor och vattenbaserade vätskor.

Stationära partikelräknare

För ett kritiskt hydraulsystem rekommenderar vi en partikelräknare för fast installation, med eller utan fjärrövervakning. Partikelräknare från RMF/Des-Case mäter partiklar, fukt och temperatur i hydraulik- och smörjoljor i realtid. Det finns varianter med eller utan USB-koppling.

Mobila partikelräknare

Om du har flera kritiska hydraulsystem och ofta tar oljeprov, rekommenderar vi en mobil partikeräknare. Med snabba resultat på oljekvaliteten kan du vidta åtgärder så tidigt som möjligt. Våra mobila partikelräknare från MP Filtri och Argo-Hytos för mätning på plats och i laboratorium mäter och lagrar data om partiklar och fukt, enligt ISO-standarder. Våra mobila partikeräknare är mycket användarvänliga och resultaten kan lagras på enheten eller skrivas ut med den inbyggda skrivaren. LPA partikelräknare från MP Filtri kan även användas för att analysera dieselkvaliteten.