Det finns mycket att spara på att ha ren olja. 80% av driftstoppen i ett hydraulsystem beror på föroreningar. Hydraulikoljan är inte ren i sig själv, även om den är ny. Partiklar som hamnar mellan rörliga delar i systemet orsakar slitageskador och vatten och kondens försämrar oljans kvalitet.

För kritiska hydrauliksystem rekommenderar vi att använda partikelräknare, med eller utan fjärrövervakning. Partikelräknare från MP Filtri och RMF mäter partiklar, fuktighet och temperaturnivåer i hydraulik och smörjoljor. Det finns versioner med och utan USB-koppling. Atex-versioner finns för vatten och glykolbaserade vätskor.

Vi levererar också en mobil partikelräknare från MP Filtri, för ”on-site och laboratorier”, vilket möter och lagrar data på partiklar och fukt enligt ISO-standarder.

Logga in för beställning eller ansök om att bli kund