Lufttorkar vakuum

Luftorkar för tryckluft

I en lufttork binder man vattenångan i tryckluften till adsorptionsmaterialet. Varje form av fukt i en tryckluftledning kan orsaka kostsamma stillestånd, maskinskador och produktionsbortfall.

Filterteknik Sverige AB levererar lufttorkar från Walker Filtration för en torr och ren luft till alla typer av industrier.

  • Kapacitet: 7 – 620 Nm³/h  
  • Max. tryckdaggpunkt: -40°C (-70°C alternativ)  
  • Enkelt underhåll. Filterelement i stället för löst granulat.
  • Färdiga servicesatser.