Ett väl fungerande ventilationssystem är avgörande för vår hälsa, och påverkar även energiförbrukningen. Genom att välja högkvalitativa luftfilter håller du skadliga partiklar borta, samtidigt som du sparar energi. Filtren är den del av ventilationssystemet som är billigast att förbättra. Filterteknik Sverige erbjuder ett brett sortiment av luftfilter för ventilation och använder General Filter som partner. General Filter´s produkter är certifierade enligt Eurovent, vilket betyder att produktkvaliteten garanteras mot vad som är angivet i all dokumentation.

 

Ny ISO-standard

Från den 1 juli 2018 gäller den nya ISO standarden (ISO 16890) för luftfilter. Den tidigare standarden (EN 779:2012) utgår och klassningarna som exempelvis G, M, F och H kan ej direkt översättas till de nya PM klasserna.

Fördelar med ISO16890

  • Det blir lättare att jämföra produkter vilket leder till att lågpresterande produkter elimineras
  • Testmetod och klassificeringssystemet är mer likt verkliga föroreningar
  • Den nya standarden underlättar global handel

De nya filterklasserna – i princip
Filtren mäts och klassas separat för partiklar i tre olika storleksfraktioner, och en sifferbeteckning visar hur stor andel av partiklarna som filtret avskiljer. Filtren deklareras med både klass och avskiljningsförmåga i viktprocent, där procenttalet är avrundat nedåt till närmaste femtal. För att få en klassning måste ett filter avskilja minst 50 viktprocent av partiklarna i storleksklassen.

Logga in för beställning eller ansök om att bli kund