Frändefors Oljehall AB

Vi erbjuder: dieselmotorfiltrering.

Vi leverarar diesel, eldningsolja, smörjolja till Fyrstad och dess omnejd. Transport av farligt gods.