Jag behöver ett hydraulikfilter, vad gör jag?

Skicka din förfrågan till [email protected]. Berätta om det är ett tryckfilter, returfilter eller sugfilter. Skicka med information om arbetstryck, kapacitet, vilken hydraulolja som ska filtreras, oljans viskositet och önskad mikron på filtret. Skicka även med eventuella andra krav och om du behöver bypass och indikator.