Jag ska göra service på dieselmotorn. Vilka filter ska jag ha?

Serviceintervallen nedan baseras på att du följer miljökraven och maskintillverkarens rekommendationer för underhåll. Service ska utföras enligt det intervall som inträffar först, antingen timmar, veckor, månader eller år. Här kommer dock de vanliga rekommendationerna:

50 timmar/vecka serviceintervall (minst en gång per år)

 • Töm dieselfiltrets vattenavskiljare

250 timmars serviceintervall (minst 1 gång per år)

 • Byt ut vanliga motoroljefilter – om inget bypass (delflödes)-filter också är monterat. Om bypass (delflödes-)filter är monterat hålls motoroljan renare.

500 timmars/60 000 km serviceintervall (minst 1 gång per år)

 • Motoroljefilter om det är försett med by-pass oljefilter eller innehåller ett by-pass filter (Fleetguard har t.ex. ett oljefilter med inbyggt bypass filter)
 • By-pass motoroljefilter
 • Dieselfilter, förfilter och finfilter
 • Transmissionsfilter

1000 timmars/100-125 000 km serviceintervall (minst 1 gång per år)

 • Yttre luftfilter eller enligt tryckfallsindikator
 • Alla andningsfilter
 • Kylvätskefilter byts ut och kylvätskan testas med en teststicka
 • Hyttventilationsfilter / även kallat kabinfilter

2000 timmars/250 000 km serviceintervall (minst en gång vartannat år)

 • Inre luftfilter (säkerhetselement)
 • Alla hydraulikfilter

Faktorer som bryter ner ett filter:

Tid, luftfuktighet, kemisk påverkan och föroreningar, temperatur och solljus.