Kan jag blanda olika kylvätskor?

Vi får ofta frågan om det är möjligt att blanda Fleetguards kylvätskor med andra typer av kylvätskor. ES Compleat (EG) och Fleetcools OAT (EG) är etylenglykolbaserade (EG) och innehåller additiv för att skydda motorn och dess kringutrustning. Detta innebär rent teoretiskt att du kan blanda dessa med andra etylenglykolbaserade (EG) kylvätskor, dock utgår alla garantier samt att vid blandning kan det vara svårt att mäta kvaliteten på additivinnehållet i kylvätskan.

De flesta kylarvätskor som man använder i motorer är baserade på etylenglykol (EG), men det finns även kylarvätskor baserade på propylenglykol (PG). Propylenglykolbaserade kylarvätskor använder man ofta i värmesystem på tjältiningsaggregat, begagnade importerade maskiner, husvagnar, husbilar etc. Vi rekommenderar inte att man blandar kylarvätskor baserade på etylenglykol med kylarvätskor baserade på propylenglykol. Detta kan leda till kemiska reaktioner som till exempel bildning av gel, vilket i sin tur täpper igen kylsystemet.

Vi rekommenderar heller inte att blanda olika kylvätskor. Om detta är den enda lösningen bör du kontrollera kylvätskan med en testremsa efteråt för att säkerställa att pH-värdet och rätt mängd skydd finns på plats utan att påverka varandra.

Om du blandar olika typer av kylarvätskor kan ingen garanti lämnas för någon av produkterna.

Vill du ha hjälp med kylvätska?

Vi svarar på alla typer av frågor om kylvätska för maskiner och applikationer. Kontakta oss här.