Vad är det rekommenderade serviceintervallet för kylvätska?

Följ aktuella serviceintervaller. De flesta kylarvätskor bör man byta enligt kilometer- eller timintervall. Om du väljer en ”Lifetime”-kylvätska, som Fleetcool OAT (EG) eller ES Compleat (EG), kan de hålla hela motorns livslängd med rätt underhåll. Testa kylvätskans kvalitet med teststickor en gång per år.

Fleetcool OAT EG-kylvätska av högsta kvalitet från Fleetguard

Fleetcool OAT (EG) är en etylenglykolbaserad kylarvätska med organiska additiver för optimalt skydd av motorer samt kylsystem. Med rätt underhåll kommer Fleetcool OAT (EG) kylvätska att hålla under hela motorns livslängd. Den blir därmed som en ”Lifetime”-kylvätska.

Underhåll: Med testremsor (art.nr CC 8997) kan du säkerställa att kylarvätskan inte blandats med andra kylvätskor eller andra kemikalier som kan skada kylvätskan och kylsystemet.

Användningsområden: Entreprenadmaskiner, lastbilar, bussar, personbilar samt fartyg som har motorer med många aluminiumkomponenter.

ES Compleat EG-kylvätska av högsta kvalitet från Fleetguard

ES Compleat (EG) är en etylenglykolbaserad kylvätska med kemikalier baserade på hybridteknik, för att ge optimalt skydd för motorer och kylsystem. Med korrekt påfyllning av DCA tillsatser eller byte av kylvätskefilter (med DCA tillsatser), kommer ES Compleat EG kylvätska att hålla hela motorns livslängd. Den blir därmed som en ”Lifetime”-kylvätska.

Underhåll: Kontrollera med testremsor (art.nr CC 2602AM) var 250 000 km eller 4 000 timmar. Fyll även på med DCA tillsatser vid behov.

Användningsområden: Större motorer med mycket gjutjärn i tung drift i generatorer, entreprenadmaskiner och tunga fordon.