Vad är en mikron (µm)?

1 mikron (µm) är en tusendels millimeter.

Mikron används som en teknisk term för finheten (hålstorleken) hos ett filterelement, och bestämmer storleken på partiklar som kommer att kunna passera genom filtret i en vätska som bränsle eller olja.

Exempel: Ett 30 mikron filterelement fångar upp partiklar som är lika stora eller större än 30 mikron. Det betyder att partiklar som är mindre än 30 mikron kan passera genom filtret. Ett 30 mikron filterelement kommer alltså att släppa igenom större partiklar än ett 10 mikron filter.

Alla partiklar under 40-50 mikron är osynliga för ögat. Ett människohår är ungefär 50-100 mikron i diameter.

Var medveten om att ett filters mikronstorlek inte säger något om filtrets effektivitet (hur många partiklar av en viss storlek som fångas upp i filtret i procent eller antal).