Vad är en strainer/sil?

En strainer, även kallad sil, är vanligtvis ett robust filterhus i gjutjärn, gjutstål, SS316 och andra material (på begäran).

En sil fungerar genom att vätskan strömmar genom dess yta eller hålrum, och partiklar som är större än storleken på silens öppningar eller maskor blir kvar och filtreras bort. Silens finhet bestäms av storleken på dess hål eller maskor, och detta kan variera beroende på applikationen och det önskade filtreringsresultatet.

Filterelementet är format som en sil i plast eller metall, och dessa är tvättbara. Silar används ofta som förfilter, eftersom de vanligtvis används för att separera större partiklar och har en begränsad filtreringskapacitet när det kommer till att ta bort mycket små partiklar. Silar används i olika industrier där det behövs en relativt enkel och kostnadseffektiv metod för att separera partiklar och kan användas för alla typer av vätskor och gaser. Typiska användningsområden är för vattenintag på landbaserade anläggningar eller fartyg, inom livsmedels- & dryckesindustrin, kemiska processer och olje- & gasindustrin.