Vad är ett duplex filterhus?

Ett duplex filterhus är en typ av filtersystem som används för att uppnå kontinuerlig filtrering utan avbrott. (Med undantag för filter i tryckluftssystem) Det består av två identiska filterhus, som är anslutna parallellt med varandra, med en växlingsspak för att kunna växla mellan de två husen. Båda filterhusen har ett eget filterelement.

Funktionen med ett duplex filterhus är att kunna fortsätta filtreringen under underhåll och filterbyten medan maskinen är i drift. När ett filterelement i ett filterhus blir igensatt kan flödet dirigeras till det andra filterhuset med växlingsspaken, utan att det totala flödet påverkas.

Duplex filterhus möjliggör en oavbruten filtreringsprocess och minskar driftstopp eller produktionsbortfall vid underhåll. De används i olika industrier som till exempel olje- och gasindustrin, processindustrier, kraftverk och många andra områden där kontinuerlig filtrering är avgörande.