Vad är ett offline filteraggregat för hydraulik?

En offlinefilterenhet är monterad på hydrauliktanken. Filterenheten har egen pump och filterhus och filtrerar oljan i tanken oavsett drift. Fördelarna med ett offlinefilter är att det finns kontinuerlig cirkulation och filtrering på tanken vilket ger mindre föroreningar i oljesystemet.