Vad är filtermedia?

Filtermedia är materialet i filtret som fångar upp föroreningar.

De mest vanliga filtren för dieselmotorer har cellulosa (papper) media. Det är standardfiltret som måste bytas ut vid serviceintervall enligt maskintillverkarens rekommendationer. Filter med glasfiber och patenterade media i syntetfiber har större kapacitet att fånga upp föroreningar. De har också bättre prestanda så att du kan förlänga serviceintervallerna.