Vad är ISO 4406?

ISO 4406 är utvecklat av International Organization for Standardization, och är den vanligaste standarden för renhetsklasser för diesel och smörjoljor. ISO 4406-koden registrerar renhetsnivån för en vätska med tre siffror. Dessa siffror motsvarar den partikelmängd som är större än 4, 6 respektive 14 mikron per 100 ml diesel/olja. Eftersom det alltid finns fler små partiklar än stora partiklar, går alltid ISO-kodsiffrorna från hög till låg (exempel: 17/15/13).

  • Partiklar med storlek >4 mikron: Klass 17 betyder mellan 64 000 och 130 000 st.
  • Partiklar med storlek >6 mikron: Klass 15 betyder mellan 16 000 och 32 000 st.
  • Partiklar med storlek >14 mikron: Klass 13 betyder mellan 4 000 och 8 000 st.

Ingen diesel eller olja är ren när den fylls på i maskinen. Om du känner till ISO kravet på renhet är det enklare att rekommendera en filterlösning som förbättrar filtreringen och ökar renheten i dieseln eller oljan.

LÄNKAR

Partikelräknare för hydraulolja

Ladda ned Hanbok i Oljerenhet och läs mer