Vad är skillnaden mellan nominell och absolut mikronfiltrering?

Nominell och absolut mikronfiltrering är två olika sätt att beskriva filtreringsförmågan hos ett filter och syftar till att ange den effektiva filtreringsgränsen för partikelstorlekar. Mikron (µm) är storleken på partiklar som fångas upp i filtermedia – med en viss effektivitet mätt i procent.

Absolut mikronfiltrering har en effektivitet som är större än 98,6 % (betavärde över 75). Nominell mikron har en effektivitet lägre än 98,6 % (betavärde under 75).

Om du jämför ett filter (A) på 10 mikron absolut med ett filter (B) på 10 mikron nominellt, kommer filter (A) att stoppa fler partiklar på 10 mikron (och större) än filter (B).

I grova drag kan man säga att ett filter med cellulosa och stålmedia är nominella, medan glasfibermedia är absolut. Det är värt att notera skillnaden mellan nominell och absolut filtrering när man jämför filter från olika leverantörer. För att göra exakta jämförelser av filter rekommenderar vi att du tittar på tekniska datablad från leverantören. Där kan du bland annat se betavärdet.