Vad är skillnaden på ett spin-on filter och filterelement?

Ett spin-on filter är en typ av komplett filterenhet där själva filtret och filterhuset är en integrerad enhet, som är monterad på ett filterhuvud. Det består av ett filterelement monterat inuti ett metall- eller plasthus med gängor på utsidan. Namnet ”spin-on” kommer från installationen av filtret genom att skruva fast det på en gängad anslutning på en motor eller annan applikation. Spin-on filter är vanliga inom fordonsindustrin och används ofta för att filtrera olja och bränsle. När det är dags att byta filter, tas hela spin-on filtret bort och ersätts med en ny enhet.

Ett filterelement är själva insatsen som sitter inuti ett filterhus och tar bort föroreningar i vätskan som filtreras. Filterelement kan vara cylindriska, platta eller ha andra former beroende på applikationen och systemets design. De kan vara tillverkade av olika material som papper, textil, metall eller syntetiska fibrer, och är utformade för att effektivt filtrera partiklar och/eller vätskor. På en service byts endast filterelementet ut.