Vad är skillnaden på glykol och kylvätska?

Begreppen glykol och kylvätska kan ofta användas som synonymer.

GLYKOL

En kombination av glykol samt vatten används oftast som frysskydd.

KYLVÄTSKA

Kylvätska från Fleetguard består av vatten, glykol och tillsatser för att smörja och skydda kylsystem samt motor.

Vatten har en kylande effekt genom att transportera bort värme från källan.

Kylvätskekoncentrat (glykol) bör du blanda med rent pH-neutralt vatten, helst pH-värde 7. Använd teststickor (art.nr CC 2609) för att kontrollera vattnets pH-värde innan du blandar vattnet med kylvätskekoncentratet.

Blandningsförhållandet 50/50 glykol/vatten sänker fryspunkten till -37°C samt höjer kokpunkten till 108°C. Korrekt underhåll av kylsystemet kan höja kokpunkten till 112°C, detta är viktigt då du kan undvika kavitation.

Additiver eller tillsatser i kylarvätskan kan variera från tillverkare till tillverkare. Kylarvätskor av god kvalitet innehåller tillsatser som maximerar skyddet av kylsystemet. Fleetguards kylarvätskor till exempel förhindrar:

  • Cylinderkorrosion
  • Kavitation
  • Skumbildning
  • Korrosion/rost
  • Förändringar i pH-värdet
  • Slitage i vattenpumpens lager och andra rörliga delar

Rätt val av kylvätska är avgörande för att skydda dagens dieselmotorer, öka effekten och värmeproduktion, samtidigt som kylvätskevolymen blir mindre krävande när det gäller kvalitet.

Välj alltid rätt kylarvätska för att skydda din motor eller applikation enligt gällande krav.

  • Första hjälpen vid inandning av kylarvätska / kylarvätska i ögat / kylarvätska på huden
  • Brand innehållandes kylarvätska
  • Utsläpp av kylarvätska