Vad är tryckfall på ett filter?

Tryckfallet mäts oftast i bar eller psi och är skillnaden i tryck före filtret och efter filtret.

DeltaP (ΔP) eller DP är industristandardtermer för tryckfall.

Ju lägre DP (starttrycksfall på nytt filter), desto längre livslängd på filterelementet. För tryckfilterelement rekommenderas ett starttryckfall under 0,5 bar och för returfilterelement under 0,3 bar.