Säkerhetsdatablad om kylvätskor – var kan jag hitta dem?

Alla leverantörer av kylarvätskor måste göra säkerhetsdatablad lättillgängliga för sina kunder, antingen på begäran eller på relevanta webbplatser.

Säkerhetsdatabladet måste tydligt ange vem som är tillverkare av kylvätskan, vilka giftiga ämnen kylvätskan innehåller, samt vad man ska göra i händelse av olycka:

  • Första hjälpen vid inandning av kylvätska / kylvätska i ögat / kylvätska på huden
  • Brand innehållandes kylvätska
  • Utsläpp av kylvätska