Varför behöver du kylvätska i ditt kylsystem?

Kylvätskans funktioner är att kyla ner motorn och skydda den mot överhettning. Visste du att 40% av alla motorproblem i tunga dieselmotorer är direkt eller indirekt relaterade till felaktigt underhåll av kylsystemet? Läckande vattenpumpar och brustna topplockspackningar är bara två exempel på problem som kan vara orsakade av felaktigt underhåll av kylsystemet.

Regelbundet underhåll av kylsystemet är avgörande för att hålla en motor i drift. Om du använder kylarvätska av hög kvalitet, som till exempel Fleetguards Fleetcool OAT eller ES Compleat, hjälper den till att minska driftskostnaderna, minimera stilleståndstider och säkerställa bättre tillförlitlighet och hållbarhet för motorer och kylsystem.

Fleetguards kylvätska är utvecklat för att smörja samt skydda vattenpumpen. Med rätt underhåll av kylsystemet ska vattenpumpen hålla hela motorns levnadstid. Du förhindrar dessutom kavitation.