Varför har oljefilter by-pass ventil?

Motoroljefiltret, eller dess hållare, har en by-pass-ventil för att säkerställa att motorn smörjs ordentligt, oavsett om oljan är kall eller filtret är igensatt. När ett oljefilter blir tilltäppt kan trycket i oljesystemet öka och begränsa oljeflödet till motorn. Genom att ha en bypassventil kan oljan fortfarande cirkulera och förse motorn med smörjning även om filtret är igensatt.