Varför ska jag kontrollera vattenkvaliteten i kylvätskan?

Kylvätskekoncentratet (glykol) ska du blanda med rent pH-neutralt vatten, det vill säga helst pH-värde 7. Ett för högt eller lågt pH-värde i vattnet gör kylvätskan alkalisk eller korrosiv och skadar kylsystemet samt motordelarna. Vattenkvaliteten (pH) kan du enkelt mäta med teststickor (art.nr CC 2609).

Om vattnet inte är tillräckligt rent eller om pH-värdet är för högt eller lågt, kan du beställa färdigblandad Fleetcool OAT (EG) eller ES Compleat (EG) kylarvätska.