Vilka är de mest vanliga filtren på ett hydrauliksystem?

I ett hydrauliksystem finns vanligtvis (sugfilter), bypassfilter, tryckfilter, returfilter och andningsfilter. Dessutom kan det finnas en offlinefilterenhet (cirkulationsfilter) på själva tanken. Filteraggregatet filtrerar oljan i tanken oberoende av driften. Fördelarna med en offline-filter är att det ger kontinuerlig cirkulation och filtrering i tanken samt minskar föroreningar i själva systemet.