Har Coronaviruset inverkan på Filtertekniks leveranser?


Uppdaterat 3 april 2020


 

Vad händer med våra leveranser?

Vi har tät och kontinuerlig dialog med våra leverantörer och samarbetspartners. För närvarande kan vi hantera efterfrågan med samma höga servicegrad som tidigare. Vår inköpsavdelning jobbar aktivt för att riskhantera och säkerställa våra leveranser. Vi kan, som alla andra, få något längre transportdagar på grund av utökade gränskontroller.

Några av våra leverantörer, framför allt de med produktion i Italien, har börjat få vissa begränsningar. Detta hanterar vi genom vårt normala buffertlager samt alternativa leverantörer för att tillgodose framtida behov.

Vi har en fördröjning på kalibreringar av tillståndskontrollsutrustning, detta förväntas pågå till mitten av april.

Läget är nu, den 3 april, fortfarande oförändrat och stabilt. Hittills fungerar allt väl.

Hur agerar våra leverantörer?

Våra största leverantörer har vidtagit åtgärder och satt in extrapersonal som följer utvecklingen, för att säkerställa deras supply chain.

Kan viruset smitta via paket?

Enligt folkhälsomyndigheten och deras kunskap från liknande tidigare utbrott, visar det att denna typ av virus smittar från sjuka människor och inte genom paket och postförsändelser.

Besöka oss?

Det är viktigt att vi alla arbetar tillsammans för att förhindra smittspridning. Därför ber vi alla våra kunder att kontakta oss via telefon eller mail för eventuella frågor och beställningar, istället för att besöka oss.

Det går fortfarande bra att hämta beställda paket. Ring på dörrklockan vid ankomst, så får du hjälp.

Hur agerar vi på Filterteknik Sverige?

  • Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör inga affärsresor till de platser som UD avråder från. Vi åker inte på affärsmöten som vi istället kan genomföra digitalt, via till exempel Microsoft Teams.
  • På kontoret har vi vidtagit försiktighetsåtgärder genom att till exempel erbjuda handsprit till all personal och vara extra noggranna med hygienen. Om man känner symptom är det viktigt att stanna hemma. Om någon vet om att de har haft direktkontakt med en smittad person anbefalls den att stanna hemma för att undvika eventuell spridning.
  • Lagret har delat upp sina arbetstider i två skift, för att minska risken för smittpsridning och undvika att hela personalstyrkan sätts i karantän.