Dieselfilter FF 5897 för farmartankar som uppfyller 12/9/6 ISO 4406 krav på renhet för Common Rail motorer

FF 5897 Dieselfilter för Farmartank

Rent bränsle i alla led är nyckeln till hållbarhet på moderna maskiner med Common Rail motorer. Filterteknik Sverige erbjuder dieselfiltret FF 5897 för farmartankar, som ger rent bränsle i förhållande till 12/9/6 ISO 4406 krav på dieselrenhet.

Dieselfiltret FF 5897 – Fleetguard StatGuard, säkerställer optimal avlägsning av föroreningar i bränslet redan på farmartankar (bulktanken). Du rengör bränslet som finns i farmartanken, innan du tankar det i dina tunga maskiner med HCPR utrustning. Genom att använda FF 5897 sparar du på dyra utbyten av komponenter, förhindrar oplanerade driftstopp och förbättrar bränsleekonomin tack vare minskat slitage på pumpar och injektorer.

Endast 43% av dieseln i världen möter tillverkarnas krav på renhet av HPCR (High Pressure Common Rail) utrustning, som idag är 12/9/6 i förhållande till ISO 4406. 75% – 85% av fel på systemkomponenter orsakas av föroreningar. Med biodiesel är bränslet extra känsligt för vatteninträngning och dåliga vinteregenskaper.

Dagens sofistikerade utrustning, som dieselmotorer med ökade insprutningstryck, kräver högre renhetsnivåer än någonsin tidigare. För att de filter som sitter på själva motorn ska klara dagens krav på renhet krävs det att filtret på farmartanken har kapacitet att avlägsna tillräckligt stor mängd vatten och partiklar.

Tillverkarna av HCPR utrustning har en önskad renhet på ISO 12/9/6, medan de typiska siffrorna i en farmartank är ISO 22/20/16.

Typiska orsaker till haverier i ”Common Rail”-system

  • Bristande bränslefiltrering
  • Vatten i bränslesystemet
  • Partiklar i bränslesystemet

Vad är speciellt med StatGuard™?

Elektrostatisk urladdning (ESD) kan skapas när dieselbränsle passerar genom filtermedier vid höga flödeshastigheter. StatGuard minskar ESD genom Antistatisk reducerande media och unika grundlösningar

  • Ökad livslängd på filtret – Superior Filter Life
  • Bättre dammhållningskapacitet jämfört med konkurrenter
  • Lägre statisk elektricitetuppbyggnad vid 246 lpm jämfört med konkurrenter – vilket minskar skador på filtermediat

Kontakta oss eller hitta din närmsta återförsäljare för mer information.

Ladda ned vår folder om bulkfiltrering här nedan, för att se våra produkter. 

Lägg till fil för nedladdning