Djupfiltrering och övervakning

RMF Smartfilter

– En unik kombination med djupfiltrering och övervakning

Kontinuerlig övervakning av oljan är viktig för att säkra en effektiv drift och undvika stopp i produktionen. RMF filterlösningar från Doedijns i Holland har egenskaper som ger dig kontrollen över oljans renhet, vatteninnehåll och temperatur. RMF smartfilter har en integrerad krets med display för mätning och övervakning. Oljan filtreras genom ett djupfilter som tar bort de minsta slitagepartiklar, slam och fritt vatten. De senaste åren har vi kundanpassat flera smartfilter med styrskåp, larm, värmare, termostater, motorskydd och andra tillbehör för industri och fordon1.