Filterteknik växer!

Vi behöver mer plats för filter och utökar vår lagerkapacitet. Just nu gräver vi för fullt och ska bygga till en yta på 400 kvm. Arbetet pågår under sommaren och byggnaden beräknas vara färdig i augusti. Under september månad ska vi installera två lagerautomater som gör att vi effektiviserar lagret.