Rent bränsle från farmartankar – med Fleetguard StatGuard™

Endast 43% av dieseln i världen möter tillverkarnas krav på renhet av HPCR (High Pressure Common Rail) utrustning och hela 75% – 85% av fel på systemkomponenter orsakas av föroreningar. Dagens sofistikerade utrustning, som dieselmotorer med ökade insprutningstryck, kräver högre renhetsnivåer än någonsin tidigare.

Det är väldigt vanligt med föroreningar i farmartankar som kan orsaka skador på maskinens komponenter. Tillverkarna av HCPR utrustning har en önskad renhet på ISO 12/9/6, medan de typiska siffrorna i en farmartank är ISO 22/20/16.

Fleetguards nya StatGuard-filterelement erbjuder optimalt avlägsnande av föroreningar och renhet i bulkbränsle. Du rengör bränslet som finns i farmartanken, innan du tankar det i din maskin. Genom denna filtrering sparar du på dyra utbyten av komponenter, förhindrar oplanerade driftstopp och förbättrar bränsleekonomin tack vare minskat slitage på pumpar och injektorer.

De främsta orsakerna till haverier i ”Common Rail” system beror på bristfällig bränslefiltrering, som leder till:

  • Vatten i bränslesystemet
  • Partiklar i bränslesystemet

Vad är speciellt med StatGuard™?

Elektrostatisk urladdning (ESD) kan skapas när dieselbränsle passerar genom filtermedier vid höga flödeshastigheter. StatGuard minskar ESD genom Antistatisk reducerande media och unika grundlösningar

  • Ökad livslängd på filtret – Superior Filter Life
  • Bättre dammhållningskapacitet jämfört med konkurrenter
  • Lägre statisk elektricitetuppbyggnad vid 246 lpm jämfört med konkurrenter – vilket minskar skador på filtermediat

Kontakta oss eller hitta din närmsta återförsäljare för mer information.

Ladda ned vår folder om bulkfiltrering här nedan, för att se våra produkter. 

Lägg till fil för nedladdning