God Jul och Gott Nytt År

Tomte byter filter

Vi vill börja med att tacka alla våra kunder för ett gott samarbete under 2023. Under året har vi mött många kompetenta personer i olika branscher, som alla bidrar med nya behov och krav. För att uppnå hållbarhetsmålen krävs det att vi alla är inställda på utveckling och förändring. Genom bättre dialog och närmare partnerskap kan vi tillsammans hitta bra lösningar och vi uppskattar alltid era synpunkter och åsikter.

Effektiv produktion med högre driftsäkerhet

En effektiv produktion kräver ökad driftsäkerhet i maskiner och utrustning. I tider med höga kostnader väljer många att behålla sina maskiner lite längre och allt fler sköter servicen själva. Vi hjälper gärna till med kartläggning av filter och tips för underhåll.

Med rätt filterlösningar får du en mer hållbar produktion, sett till både miljö och lönsamhet. I ett hydrauliksystem är smörjmedlet den viktigaste komponenten. Om det är kontaminerat av partiklar och vatten skadas systemet och komponenter, och risken för driftstopp ökar. En annan viktig detalj för ökad hållbarhet är att endast produktion och bortskaffande av smörjmedel ger upphov till CO2-utsläpp på cirka 1,5 kg CO2 per liter olja*. Med rätt underhåll och temperatur kan en mineralolja leva upp till 20 år**.

Under året har vi även sett en stor ökning av nya användare i vår LFS kundportal. Med tillgång till portalen är det enkelt att hitta kryssreferenser, söka upp alla filter till en motor eller maskin, få full kontroll på maskinparken och beställa filter när det passar. Många kunder understryker att den största fördelen med LFS är tidsbesparingen i deras verksamhet.

God jul och ett gott nytt år önskar vi er alla!

*Machinery Lubrication **Fuchs

Öppettider

Vi har öppet under mellandagarna, men är några färre än vanligt på lager och kundservice. Så lägg gärna er order i god tid under jul och nyår.

22 december – 07.00-16.45
25-26 december – Stängt
27-29 december – 07.00-16.00
1 januari – Stängt
2-5 januari – 07.00-16.45

Årets julgåva

Hela Människan strävar efter att minska utanförskapet och öppna dörrar till möjligheter för förändring.

I deras viktiga arbete stärker de och stöttar personer som befinner sig i utsatta livssituationer. Deras engagemang bidrar till en bättre framtid för individer och samhället som helhet.

Filterteknik har valt att inte ge några julgåvor till kunder. Vi skänker i stället en summa till Hela Människan för att stödja deras viktiga arbete i att främja människor välbefinnande.

Alla förtjänar att känna sig inkluderade och ha möjlighet till en förbättrad framtid.